Pension Magda

Vážení klienti,


abych mohl plnit závazky k Vám, jakožto svým klientům a dalším institucím a zároveň vyhověl zákonným požadavkům dle platné legislativy, musím bohužel zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

K tomu sděluji, že „Správcem“ osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jsem pouze já osobně.
Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací. Uvedené osobní údaje za tímto účelem uchovávám po dobu smluvního vztahu, případně reklamační doby. Zpracovávám pouze informace, které mi sami dobrovolně sdělíte na základě vyplnění rezervačního formuláře, a to Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, a Váš požadavek na rezervaci ubytování. Pokud k rezervaci dojde a vy se u nás ubytujete, pak musím do ubytovací knihy zapsat číslo Vašeho občanského průkazu, nebo cestovního pasu. Tento údaj není nikde jinde evidován a slouží pouze k identifikaci ubytované osoby, která je stanovena zákonem.

Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy a také Váš souhlas, který mně poskytujete vyplněním a odesláním rezervačního formuláře za účelem rezervace ubytovací kapacity pro Vás.
Vaše osobní údaje mohu poskytnout jen institucím k tomu zmocněným zákonem. Nikomu jinému žádné osobni údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytnu.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodováni ani k profilování.
Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů a nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mně jako „Správce“ přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, či vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

Děkuji Vám za pochopení a přeji pěkný den

S úctou

„Správce“ : Radek Kudrna
Sidlo provozovny: PENSION MAGDA, Babylon 72, 344 01 Domažlice
e-mail: pensionmagda@gmail.com

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.